Messetjeneste

Logo for Messetjeneste - et selskap i Aksell

Lag en solid messestrategi

Planlegging er nøkkelen for å lykkes på messe. Før du bestemmer deg for hvilken størrelse standen din skal ha, er det viktig å gjøre litt research.

Besøk den tiltenkte messen eller lignende messer for å få en oppfatning om stander, utstillere og besøkende, og hent inspirasjon til deres egen deltakelse. Messen som ser helt riktig ut på papiret og i tankene, kan vise seg å være helt feil for nettopp dere. Dann dere derfor et klart bilde over hvilke messer dere faktisk skal prioritere.Stiller dere ut på flere messer hvert år? Da kan være lurt å ha et enhetlig og skalerbart konsept. Dette er lettere å budsjettere med over tid og skaper dessuten et bedre helhetsinntrykk hvor dere blir oppfattet som en tydelig avsender gjennom alle årets aktiviteter.

Definer tydelige mål

Kanskje har dere spesifikke målsettinger med ulike messer eller en mer generell plan for hvordan dere skal jobbe med varemerkene, salgsdrivende aktiviteter og nettverksbygging. Uansett hvilken tilnærming dere har, må dere først og fremst definere hvilke mål dere ønsker å oppnå med tilstedeværelsen deres.

Målbare mål kan være antall innkommende leads, e-postadresser dere kan sende ut nyhetsbrev til, direktesalg, messetilbud, antall tilbud, avtalte møter etter messen eller antall besøkende på standen. Glem ikke å sette kvalitative mål om for eksempel kjennskap, kundetilfredshet og image.

Tenk over på hvilken måte dere vil påvirke målgruppen deres. Hva skal de kunne, synes og gjøre etter et besøk på standen deres? Å skille mellom kunder og prospekter er naturlig, men gå gjerne dypere og segmenter besøkere etter bransje, omsetning, roller, beliggenhet, potensial osv. Tilpass budskapet deres etter målene dere har satt opp, innen hvert segment.

For kunder kan det være et ønske om å forsterke en eksisterende relasjon, mens det for prospekter kan handle om å finne beslutningstakere og innlede en relasjon. Begge har sannsynligvis en interesse for nyheter, og det er ikke umulig at allerede etablerte kontakter trenger en oppfriskning av hva dere tilbyr.

Tenk også på at alle besøkende er mulige ambassadører for nettopp varemerket deres, som i sin tur kan påvirke beslutningstakere til deres fordel.

La alle få vite om deres deltakelse på messen

Forbered en kommunikasjonsplan og sett opp en liste over nøkkelkunder og tiltenkte prospekter dere vil invitere. Dere kan ha et antall fribilletter tilgjengelig til bruk, men forsøk å sende en personlig invitasjon i stedet for en masseutsendelse, siden dette har en tendens til å bli sortert bort uansett format.

Innhold

Lag innhold dere kan publisere i de digitale kanalene deres. Skal dere for eksempel ha en produktlansering, kan dere skrive en pressemelding eller forsøke å få en artikkel publisert i media. Forbered innlegg, bilder, tekster og annet som kommuniserer at dere kommer til å delta på messen. Husk at innholdet dere velger, ofte kan gjenbrukes i flere kanaler. Juster i så fall budskapet slik at det passer i ulike formater og er tilpasset mottakerne. Publiser innhold med jevne mellomrom før og under messen – ikke alt på én gang.

Andre gode tips er å skape en rød tråd i de ansattes e-postsignatur og gi dem materiellet de trenger for å fortelle kunder om deltakelsen på messen, enten det er på intranett eller i internkommunikasjonen deres. Glem ikke at alle er selgere – engasjer de ansatte!

Det er samtlige utstilleres ansvar å informere om messen. Sammen drar dere nytte av hverandres forretningsnettverk og øker nivået på messen, som igjen øker attraksjonskraften og besøksverdien inn mot kommende år med forhåpentligvis enda flere besøkende, som igjen fører til mer verdifull business.

Forbered dere internt

Så, med en messehall fylt av et forventningsfullt publikum begynner det virkelige arbeidet. 

Besøkende forventer å få svar på spørsmålene sine. For å sikre riktig bemanning og god flyt under de intensive messedagene er det lurt å planlegge i god tid hvem som skal bemanne standen. Finn ut hvilken kompetanse de har og lag et skjema som tar for seg arbeidsfordelingen, med bemanningstider, aktiviteter og lunsjtider. En god idé kan være å lage en intern «FAQ» med kort info om de ulike interne målene dere har med messen, produktinformasjon, priser og andre nyttige ting som hjelper dere å ha en rød tråd i kommunikasjonen og levere verdi til de som velger å besøke standen deres.

Til slutt er det viktig å sørge for at dere har fått med dere alt og at alle er godt forberedt. Husk at dere er på messen for å gjøre forretninger, og er dere godt forberedt, kan vi love at dere dessuten kommer å få det riktig gøy på kjøpet.

Med mange års bransjeerfaring og en rekke messebesøk hvert år vet vi hva som kreves for å lykkes.