Messetjeneste

Logo for Messetjeneste - et selskap i Aksell

Hvordan skape en god og funksjonell stand

Vi i Messetjeneste har gjennom årene opparbeidet oss bred kompetanse når det gjelder hva som er lurt å tenke på når man skal planlegge og lage en stand som skiller seg ut på messer og gir besøkende en god opplevelse.

Gjør det dere er best på – få hjelp til resten

Dere kjenner deres egen merkevare best – og en god messepartner vet hvordan dere best utnytter det i messehallen. Sammen kan dere jobbe frem et riktig konsept, samtidig som dere får all den støtten dere trenger både før, under og etter messen.

Syv gode tips for å lykkes:

Best flyt med rett layout

For å oppnå en god flyt av besøkende på standen er det i planleggingsfasen viktig å tenke over hvordan standens innhold plasseres og settes opp. Still dere følgende spørsmål: Er produktet av en slik størrelse og vekt at det må flyttes inn før annen produksjon påbegynnes? Hvordan skal øvrige produkter plasseres og vinkles for å bli mest mulig synlige? Kreves det elektrisitet, trykkluft, nettilkobling eller annet som må forhåndsbestilles og legges under gulvet/teppet?

I enkelte tilfeller kan det være greit å separere produktområdet fra det sosiale området. Mens en produktdemonstrasjon skjer på avsatt plass, kan dere diskutere produktutvikling over en kopp kaffe ved en sittegruppe eller et møterom på standen. Dette bidrar til å skape aktivitet ved standen, og et levende miljø skaper alltid interesse hos forbipasserende.

Seks ting å tenke på før dere kontakter en messepartner:

Fremgang skapes sammen

Kommunikasjon og engasjement er to viktige elementer som må være på plass for å oppnå et fremgangsrikt samarbeid. Det er viktig at messepartneren deres er engasjert i og tar ansvar for sin del av prosjektet. For dere som utstillere handler det om å bistå med underlag, korrekturlese trykkferdige originaler og melde tilbake fortløpende med eventuelle spørsmål. Dere skal selv kreve høyt engasjement tilbake – glem ikke at det er dere som er oppdragsgiveren.

Med mange års bransjeerfaring og en rekke messebesøk hvert år vet vi hva som kreves for å lykkes.