Hvordan skape en god og funksjonell stand

Vi i Messetjeneste har gjennom årene opparbeidet oss bred kompetanse når det gjelder hva som er lurt å tenke på når man skal planlegge og lage en stand som skiller seg ut på messer og gir besøkende en god opplevelse.

Syv gode tips for å lykkes

 1. Utnytt høyden
 2. Prioriter belysning:
 3. Kommuniser tydelig
 4. Sørg for riktig layout
 5. Ha give-aways tilgjengelig
 6. Tilby servering
 7. Test ut ideen deres

Best flyt med rett layout

For å oppnå en god flyt av besøkende på standen er det i planleggingsfasen viktig å tenke over hvordan standens innhold plasseres og settes opp. Still dere følgende spørsmål: Er produktet av en slik størrelse og vekt at det må flyttes inn før annen produksjon påbegynnes? Hvordan skal øvrige produkter plasseres og vinkles for å bli mest mulig synlige? Kreves det elektrisitet, trykkluft, nettilkobling eller annet som må forhåndsbestilles og legges under gulvet/teppet?

I enkelte tilfeller kan det være greit å separere produktområdet fra det sosiale området. Mens en produktdemonstrasjon skjer på avsatt plass, kan dere diskutere produktutvikling over en kopp kaffe ved en sittegruppe eller et møterom på standen. Dette bidrar til å skape aktivitet ved standen, og et levende miljø skaper alltid interesse hos forbipasserende.

Gjør det dere er best på – få hjelp til resten

Dere kjenner deres egen merkevare best – og en god messepartner vet hvordan dere best utnytter det i messehallen. Sammen kan dere jobbe frem et riktig konsept, samtidig som dere får all den støtten dere trenger både før, under og etter messen.

Før dere kontakter en messepartner

Her er noen av tingene det kan være greit å få klarhet i før dere kontakter en messepartner:

 1. Tid – Det meste blir bedre med god og tidlig planlegging. Ta kontakt i god tid og sett av tid for eventuelle justeringer. Følg oppsatte deadlines og få et sluttprodukt som er i henhold til forventning innenfor budsjett og levert innen tidsfrist.
 2. Budsjett –  Vær åpen med budsjettet allerede fra begynnelsen. En erfaren messepartner hjelper dere å få maksimalt ut av investeringen og å prioritere rett mellom de ulike kostnadselementene. Har dere ingen klar ramme, kommer dere langt med et estimat.
 3. Standstørrelse –  Ha klar hallskissen dere fikk ved messebestillingen, der det tydelig kommer frem standstørrelse, plassering, standnaboer, tillatt høyde, kanaler for elektrisitet, stolper og andre ting. Oppdater fortløpende eventuelle endringer i standbestillingen eller behov med hensyn til produktene deres.
 4. Visjon –  Tenk over hvordan dere vil at standen skal se ut: Skal den speile den grafiske manualen og nettsiden deres, eller skal den ha et unikt tema for messen eller fokusere på et aktuelt tilbud? Sett opp noen enkle punkter rundt hvordan dere vil ha standen deres, og kompletter gjerne med skisser eller inspirasjonsbilder.
 5. Behov på standen –  Tenk over om dere trenger elektrisitet eller trykkluft til produktene deres, Wi-Fi eller vanntilslutning til kaffemaskin. Vedkommende som prosjekterer standen deres, kan gjennomføre messebestillingen og ordne all kommunikasjon med messearrangøren. Tenk også over de ulike funksjonelle behovene: Trenger dere sitteplasser, lounge, bardisk, møterom eller kanskje et låsbart lager?
 6. Gjenbruk av materiell –  Skal dere delta på flere messer, kan det være en god idé å tenke skalerbart og gjenbruke deler av materiellet, noe som er mer kostnadseffektivt og miljøvennlig.

Fremgang skapes sammen

Kommunikasjon og engasjement er to viktige elementer som må være på plass for å oppnå et fremgangsrikt samarbeid. Det er viktig at messepartneren deres er engasjert i og tar ansvar for sin del av prosjektet. For dere som utstillere handler det om å bistå med underlag, korrekturlese trykkferdige originaler og melde tilbake fortløpende med eventuelle spørsmål. Dere skal selv kreve høyt engasjement tilbake – glem ikke at det er dere som er oppdragsgiveren.

Med mange års bransjeerfaring og en rekke messebesøk hvert år vet vi hva som kreves for å lykkes.

Få flere tips og råd av våre prosjektledere