ESSVE

På oppdrag fra vår samarbeidspartner AST har vi produsert messestand for ESSVE

Vi er veldig fornøyd med samarbeidet. Messetjeneste skiller seg ut med sin kreativitet, løsningsorientering og dyktighet innen design. De er en betydelig bidragsyter til vår suksess på messene.

Silje Netskar - Nordic Marketing Manager for ESSVE

Langvarig og Produktivt Samarbeid

I flere år har vi hatt gleden av å samarbeide med Arena Service Team og Messetjeneste. Denne reisen har vært preget av en høy grad av tilfredshet, med utmerket hjelp i både design og montering av vår stand. Vårt forhold til Messetjeneste, formidlet gjennom Arena Service Team, strekker seg tilbake flere år. Gjennom denne tiden har vi opparbeidet et solid fundament av gjensidig tillit og effektivt samarbeid.

Et Etablert Forhold

Vårt forhold til Messetjeneste, formidlet gjennom Arena Service Team, strekker seg tilbake flere år. Gjennom denne tiden har vi opparbeidet et solid fundament av gjensidig tillit og effektivt samarbeid.Til tross for at vi hadde et initialt konsept fra vårt reklamebyrå, har samarbeidet med Messetjeneste vært avgjørende for å videreutvikle dette til en funksjonell messestand. Spesielt vil jeg fremheve Karoline, som med sin kreativitet, effektivitet og fokus på kostnadseffektive løsninger har vært en sentral ressurs i dette arbeidet. Messetjeneste har absolutt imponert med sin evne til å komme med innovative og kreative forslag. Deres bidrag har vært vesentlig i å skape en både funksjonell og estetisk tiltalende stand.

En Dynamisk Prosess

Selv om prosessen til tider har vært hektisk, spesielt grunnet en sen oppstart, kan jeg si at samarbeidet og prosessen har vært vellykket. Denne dynamikken er en del av naturen til slik virksomhet.Bortsett fra en innledende utfordring hvor standen ble montert speilvendt, gikk produksjon, leveranse og montering som planlagt. Etter justering ble resultatet svært bra.

En Helhjertet Anbefaling

Jeg vil absolutt anbefale Messetjeneste til andre som vurderer en messesatsning. Deres kompetanse og tilnærming til prosjekter er høyst profesjonelt. Jeg vil spesielt trekke frem mitt samarbeid med Karoline. Hennes dyktighet, kreativitet og løsningsorienterte tilnærming har vært en glede å oppleve. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet. Messetjeneste skiller seg ut med sin kreativitet, løsningsorientering og dyktighet innen design. De er en betydelig bidragsyter til vår suksess på messene.

- Silje Netskar
Nordic Marketing Manager

Vil du vite mer om våre tjenester og muligheter?

Kontakt oss