Messetjeneste

Logo for Messetjeneste - et selskap i Aksell

Personvern

Behandlingsansvarlig:
Org.nr: 833 330 292 MESSETJENESTE AS.

Daglig leder:
Per-Arne Erstad Pedersen.

Personopplysninger som lagres:
I forbindelse med bruk av kontaktskjema på nettsiden, vil vi lagre informasjonen. Dette kan dreie seg kun om navn, adresse, telefonnummer og epostadresse. Informasjonen blir lagret av hensyn til eventuelt ønske om å motta informasjon om nyheter og tilbud, samt kontakt i forbindelse med eventuelle andre hendelser.

Formål ved behandlingen:
Vi behandler dine opplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg som kunde. Dine opplysninger deles kun med betalingsbehandler på kjøpstidspunktet. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg relevant informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon eller sms.

Grunnlaget for behandlingen:
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger:
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter:
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Opplysninger kan bli delt med leverandører for å oppfylle leverandørers garantikrav ved kjøp av vare fra vår nettbutikk.

Sletting av personopplysninger:
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Rettigheter for den registrerte:
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud:
Vi har et personvernombud, Per-Arne Erstad Pedersen, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet:
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon:
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: Messetjeneste AS, Lommedalsveien 230, 1353 BÆRUMS VERK.