A-K maskiner

Per Eivind Føsker er regiondirektør for A-K maskiner, og forteller om et godt planlagt prosjekt og god oppfølging fra idè til ferdig stand

Messetjeneste har bidratt med både idè, konsept og bygging av standen til A-K maskiner.

Per Eivind Føsker, regiondirektør for A-K maskiner.

Nøye planlagt og godt gjennomført stand for A-K maskiner

A-K maskiner er en stor aktør i landbruksbransjen, og landets ledende private leverandør av maskiner og redskaper til landbruks- og anleggsbransjen. Kundene til A-K maskiner er den norske bonden og entreprenører. A-K maskiner har samarbeidet med Messetjeneste i forbindelse med Agroteknikk, Norges største fagmesse for landbruket, i 2015 og 2018. Per Eivind Føsker er regiondirektør i A-K maskiner, og forteller om et godt planlagt prosjekt og god oppfølging fra idè til ferdig stand. – Samarbeidet vårt har gått ut på at vi har satt bort hele byggingen av stand i forbindelse med Agroteknikk på Lillestrøm, forklarer han. Messetjeneste har bidratt med både idè, konsept og bygging av standen til A-K maskiner, og Føsker mener de har hatt et godt samarbeid. – De har vært flinke til å utvikle konseptet innenfor den kostnadsrammen som vi har satt. De klarte å få så mye ut av pengene som mulig. Sånn sett syns jeg de har vært veldig løsningsorientert og kommet med gode løsninger. De tenker gjenbruk og gjenbygging. Vi har i stor grad brukt elementer som vi har leid eller som vi kan bruke igjen, forteller han.

Ryddig kommunikasjon med Messetjeneste

Føsker beskriver kommunikasjonen med Messetjeneste som ryddig og enkel å forholde seg til. – Messetjeneste utpekte en prosjektleder for oss, og de hadde tett og god oppfølging med meg som var prosjektleder for A-K maskiner rundt dette. Vi fikk proaktiv oppfølging i alle situasjoner, forteller han. Føsker forteller at det ikke var noen problemer med standen i løpet av messen. – Det har ikke vært behov for støtte gjennom messedagene, men prosjektlederen fra Messetjeneste kom innom for å se hvordan alt fungerte og fulgte oss opp på det vi trengte, sier han.

En viktig messe for en stor bransje

Agroteknikk er landets største fagmesse for landbruksbransjen. Den avholdes annethvert år på Norges Varemesse i Lillestrøm, landets største messehall. Agroteknikk er en arena for aktører i bransjen hvor de presenterer nye produkter og knytter kontakter. – Vi er en handelsbedrift og er avhengig av å vise oss fram. Agroteknikk er den desidert største messen innen landbruksbransjen og alle aktører er til stede. Det gjør det viktig for oss å være med, forteller Føsker. Med store maskiner og utstyr som skal presenteres, krever det god logistikk og nøye planlegging. Føsker forteller at det er mye som foregår på en slik messe. – Det er stor aktivitet og absolutt hele arealet på messeområdet brukes. Jeg mener derfor det er viktig at man i forkant av messen har laget en tydelig plan med hvem som skal gjøre hva, og at planen er definert i forhold til kostnadsrammer. Og så er det viktig at man holder denne planen, sier han.

God oppfølging av prosjektleder

Føsker sier at Messetjeneste har vært spesielt flinke til å gi god oppfølging og god informasjon i løpet av prosjektet. – De har vært tydelige på hva endringer innebærer med tanke på kostnader og tid. Vi fikk ingen overraskelser underveis. De var forutsigbare, sier han. Helt avslutningsvis sier Føsker at det er spesielt én fra Messetjeneste som har bidratt til at samarbeidet har fungert så godt som det har gjort. – Jeg vil gjerne trekke fram Kristoffer Søgnesand, han er meget flink, ryddig, tydelig og tar ansvar. Føsker sier han gjerne anbefaler Messetjeneste videre, og legger til: – Du får en forutsigbarhet med hensyn til både planlegging, gjennomføring og kostnader.

Vil du vite mer om våre tjenester og muligheter?

Kontakt oss